Контакт

Назив: Рвачки клуб Фрушкогорац

Тип: Спортско удружење

МБ: 08889520

ПИБ: 105932643

Адреса: Двор 3, Сремска Каменица, Нови Сад – град

Заступници: Горан Хлађик, Петар Дробњак

Телефон: +381 (0)63 504895